První třídní schůzky

Ve středu 7. 10. proběhly první třídní schůzky v 1. A. Rodiče byli seznámeni se školním řádem a poté přemýšleli, jaké desatero správného chování vymyslí pro svoje těti tak, aby se ve třídě cítily co nejlépe a těšily se na školu. 

Vybírali z velké nabídky příkladů chování a vybrali desatero, které si ve třídách vyvěsíme a budeme je dětem připomínat. 

Děti ukázaly rodičům, co se za měsíc ve škole naučily. Všem se nám práce podařila. 

Fotky z třídních schůzek jsou na rajčeti / fotogalerie. 

Děkuji za účast všem rodičům. 

DESATERO