Pro marody na Velikonoce: 

Aj pracovní sešit po stranu 37. Učebnice číst str. 36, 37, trénovat mluvení str. 35/ 48.

Po velikonocích píšeme test. 

M - geometrie pracovní list kružnice, opakování bod + přímka

Čj - podstatná jména, určování rod + čísla +  pádu

ČJS - myšlenková mapa - Jeník předělat, Verča dopsat chybějící.

BŘEZEN - PROCVIČOVÁNÍ SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

9. 2. DOMÁCÍ ÚKOLY NA JARNÍ PRÁZDNINY:

- PROCVIČOVAT NÁSOBILKU

- ČTENÍ ANGLICKÝCH TEXTŮ NA PRACOVNÍCH LISTECH A V PS NA STR. 28.

- VYJMENOVANÁ SLOVA PO V NAZPAMĚŤ A BÁSEŇ - TI, KTEŘÍ SE JI NEDOUČILI!

- MATĚJ RYŠAVÝ - SEŠIT čj1 - PŘEPSAT Z PRACOVNÍHO LISTU STR. 44 SV 7 S DATEM PŘEPISU :-)

 

25. 1. PRACOVNÍ LISTY DO MATEMATIKY: MĚŘENÍ, KOUZLA S ÚSEČKAMI, LOMENÁ ČÁRA, POČÍTÁNÍ S PENĚZI, HLEDÁME ŘEŠENÍ, SUDOKU - ČAS

PRACOVNÍ LISTY DO ANGLIČTINY: STR. 26, PŘEPSAT NA PAPÍR A VLEPIT NA OKRAJ SEŠITU 

PÍSANKA STR. 24 - TVOŘIT VĚTY O DĚTECH A PSOVI Z OBRÁZKU, 25 - PŘEPSAT

ČJ - VYJMENOVANÁ SLOVA PO S

ČJS - NEŽIVÁ PŘÍRODA - VODA. 

 

PÍSNIČKA HEAD, SHOULDERS....

CVIČENÍ - KDE BYDLÍ ZVÍŘATA.

CVIČENÍ - ZVUKY ZVÍŘAT.

PÍSNIČKA DO ANGLIČTINY. 

MATEMATIKA - PO STRANU 77, DĚTI DOSTALY ZÁSOBU PRACOVNÍCH LISTŮ NA PROCVIČOVÁNÍ HBITÉHO PO

NAPŘ. U SLOVA KYTARA A KOČIČKA:

"VE SLOVĚ KYTARA NAPÍŠU TVRDÉ KRÁTKÉ Y, PROTOŽE K JE TVRDÁ SOUHLÁSKA"

"VE SLOVĚ KOČIČKA NAPÍŠU MĚKKÉ KRÁTKÉ I, PROTOŽE Č JE MĚKKÁ SOUHLÁSKA"

PÍSANKA PO STRANU 31.

ČÍTANKA STR. 70 - O HLOUPÉM HONZOVI, UČIT SE BÁSEŇ ZPAMĚTI - PO PRÁZDNINÁCH SOUTĚŽ

 

ANGLIČTINA - UČIT SE SLOVÍČKA Z LISTU "ANIMALS"

 

 

Český jazyk - pokročili jsme na stranu 29 - slabiky, rozdělení slova na konci řádku. Slova neslabičná. Trénovat diktát na str. 28.

Bylo za domácí úkol: str. 27, cv. 3 - opsat všechny věty, každou na nový řádek a za kažkou větu napsat číslo, které znamená počet slov. 

(4, 3, 5, 5, 4, 6, 6, 7). Pokud slovo nevejde na řádek, rozdělujeme na konci řádku podle slabik pomlčkou. 

Matematika - po stranu 31 a počítat příklady ZDE - kdo nemá možnost tisknout, může si přijít do školy pro list.

Vystřihnout a poskládat skládačku. Přidávám příklady na trénování počítání s rozkladem. 

Písanka po str. 15.

angličtina - učite se slovíčka ovoce ZDE

PROCVIČOVÁNÍ ANGLIČTINY 

PÍSNIČKA PINOCCHIO

 

 

VIDEO K MATEMATICE - PO SKONČENÍ NAJEDOU DALŠÍ

PÍSNIČKY K LEKCÍM NAŠÍ UČEBNICE ZDE.

PROCVIČUJ VÝSLOVNOST NOVÝCH SLOVÍČEK ZDE.

ZAHRAJTE SI PEXESO A PROCVIČUJTE SLOVÍČKA Z ANGLIČTINY ZDE.

PŘEHRAJTE SI PŘÍBĚHY Z ANGLIČITNY ZDE.

-----------------------------------------------------------------------

DO KONCE LEDNA SE MÁ KAŽDÝ ŽÁK NAŠÍ TŘÍDY NAUČIT BÁSEŇ, KTEROU DOSTAL VYTIŠĚNOU. DĚTI SI BÁSNĚ VYBÍRALY. ZAČÁTKEM ÚNORA PROBĚHNE V NAŠÍ TŘÍDĚ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO RECITÁTORA. TŘI NEJLEPŠÍ POSTOUPÍ DO ŠKOLNÍHO KOLA. BÁSNIČKY BUDOU HODNOCENY DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY. TRÉNUJTE :-)

-------------------------------------------------------------------------

PÍSNIČKA I´M A LITTLE SNOWMAN

PÍSNIČKA MAKE A CIRCLE

PÍSNIČKA ONE LITTLE FINGER

PÍSNIČKA COUNT TO TEN

 

PRO NEMOCNÉ V TÝDNU OD 2. LISTOPADU

UČÍME SE ČÍST

PRACOVNÍ LIST 24

PRACOVNÍ LIST 25

PRACOVNÍ LIST 27

PRACOVNÍ LISTY PSÁT. POČÍTÁME SLOVA VE VĚTÁCH. KROUŽKUJEME SLOVA A PÍŠEME ZA VĚTU TOLIK ČÁREK, KOLIK JE SLOV VE VĚTĚ.

UČÍME SE ČÍST - PO STRANU 14. 

MATEMATIKA PO STRANU 31.