Domácí úkol na jarní prázdniny pro 5. A

Domácí úkol do 28. 1. pro 5. A

EDL - EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

26. ZÁŘÍ SE VŠICHNI ČTVRŤÁCI A PÁŤÁCI MOHI ÚČASTNIT SOUTĚŽE O CENY Z NÁRODNÍHO PODPŮRNÉHO CENTRA PŘI PŘÍLEŽITOSTI EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ. STAČILO VYPLNIT A ODEVZDAT CVIČENÍ, KTERÉ NAŠLY DĚTI POD NÁSTĚNKOU VĚNOVANOU TOMUTO DNI. GRATULUJI VŠEM, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI A BYLI PSPĚŠNÍ.