OD PONDĚLÍ 7. 9. SE UČÍME PODLE ROZVRHU

Od pondělí 7. 9. se učíme podle ROZVRHU.

DO ČJ NOSÍME UČEBNICI "UČÍME SE ČÍST", KRESEBNÉ UVOLŇOVACÍ CVIKY, PÍSANKU, HLÁSNÍČEK, OSTROUHANOU TUŽKU ČÍSLO 2, PASTELKY, NŮŽKY. UČEBNICE SI NĚKDY BUDEME NECHÁVAT VE ŠKOLE, ABY DĚTI NEMĚLY TĚŽKOU TAŠKU.

DO MATEMATIKY UČEBNICI "MATEMATIKA".

DO ČJS (ČLOVĚK A JEHO SVĚT) UČEBNICI "JÁ A MŮJ SVĚT". 

SLOŽKY „MOJE PRVNÍ KNIHA“ BUDOU VE ŠKOLE. DĚTI JE BUDOU BRÁT DOMŮ JEDINĚ, KDYŽ V NICH BUDOU MÍT DOMÁCÍ ÚKOL.

DO TV – KRAŤASY (LEGÍNY, TEPLÁKY), TRIČKO, CVIČKY.

CVIČEBNÍ ÚBOR SI ŽÁCI NOSÍ DO TŘÍDY V PONDĚLÍ A V PÁTEK.

DOMÁCÍ ÚKOL: KDO NESTIHL, DOKRESLÍ SI AUTO, VYBARVÍ OBRÁZKY A DOPÍŠE NA ŘÁDEK PÍSMENO A.

DALŠÍ ÚKOLY V HLÁSNÍČKU BUDOU POŘÁD STEJNÉ – VYBARVIT, DOKRESLIT NEBO NALEPIT DALŠÍ OBRÁZEK, DOPSAT PÍSMENO – POKUD BUDE NAPSANÉ UČITELKOU.

FOCENÍ PRVŇÁČKŮ BUDE VE ČTVRTEK 10. 10. 2015.

ZA 150 KČ SI MŮŽETE OBJEDNAT 2 FOTKY FORMÁTU A6 A JEDNU VELKOU FOTKU FORMÁTU A5.

 

VYBÍRÁM 200 KČ NA TŘÍDNÍ FOND.

 

PENÍZE MŮŽETE DONÉST OSOBNĚ ANEBO POSLAT PO ŽÁKOVI.