DOBRÉ RADY PRO RODIČE

- když se dítě vrátí ze školy, zeptejte se ho, jak se mělo, co nového se dozvědělo, co bylo k obědu. Neptejte se:"Co bylo ve škole?"

- spolupracujte s učitelkou, nekritizujte ji nikdy před dítětem.

- vysvětlete mu, že nechodí do školy proto, aby nosilo samé jedničky, ale proto, aby si mohlo přečíst knížku, napsat vzkaz kamarádovi, aby si hrálo v družině, jezdilo na výlety...

- do školy se chodit musí.

- nebraňte dětem učit se "dopředu", ale nenuťte je k tomu. V první třídě se číst naučíme všichni.

- připravujte dětem lehké, zdravé svačinky.

- čtěte jim každý den 20 minut.